پلو

آجیل پلو آجیل پلو

پلو
798
خيلي خوب
91/04/13 13:46
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
637
خوب
91/04/14 16:27
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
985
خوب
91/03/11 19:43
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
1098
خيلي خوب
91/03/16 01:57
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
1125
خيلي خوب
91/03/17 22:40
ادویه پلو ادویه پلو

پلو
1439
خوب
91/06/18 15:54
ادویه پلو با ماهیچه ادویه پلو با ماهیچه

پلو
1476
قابل خوردن
91/03/24 00:13
ارمنی پلو با بال مرغ ارمنی پلو با بال مرغ

پلو
45 دقيقه
1749
خوب
91/03/10 22:54
استامبولی با مرغ استامبولی با مرغ

پلو
1158
خوب
91/04/16 23:26
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1613
خوب
91/04/07 13:46
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1322
خوب
91/03/11 19:49
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1753
خوب
91/03/17 22:44
استانبولی پلو قالبی استانبولی پلو قالبی

پلو
2458
خوب
91/03/05 22:17
استانبولی گیاهی استانبولی گیاهی

پلو
798
خوب
91/05/10 01:14
اسفناج پلو اسفناج پلو

پلو
1001
خيلي خوب
91/03/24 10:42
اسفناج پلو هندی اسفناج پلو هندی

پلو
918
خوب
91/04/07 16:49
انار پلو مخصوص شب یلدا انار پلو مخصوص شب یلدا

پلو
40 دقيقه
871
خوب
91/03/16 14:09
انواع ته دیگ انواع ته دیگ

پلو
2337
خوب
91/04/10 11:37
بادمجان پلو بادمجان پلو

پلو
1436
خوب
91/04/07 23:27
بادنحان پلو بادنحان پلو

پلو
45 دقيقه
889
خوب
91/03/08 08:29
باقالی پلو با ماهیچه باقالی پلو با ماهیچه

پلو
1 ساعت و نيم
1217
خوب
91/03/08 08:18
باقالی پلو با ماهیچه باقالی پلو با ماهیچه

پلو
1010
خوب
91/04/18 16:37
باقلا پلو باقلا پلو

پلو
1110
خيلي خوب
91/03/11 19:53
باقلاپلوپاکستانی و هندی باقلاپلوپاکستانی و هندی

پلو
1 ساعت
668
خوب
91/03/07 07:48
برنج با سس گشنیز و لیمو برنج با سس گشنیز و لیمو

پلو
573
قابل خوردن
91/03/18 16:37
برنج با هل و دارچین برنج با هل و دارچین

پلو
625
خوب
91/04/07 14:02
برنج سرخ کرده (غذای چینی) برنج سرخ کرده (غذای چینی)

پلو
841
خوب
91/04/04 00:42
برنج قرمز برنج قرمز

پلو
1080
قابل خوردن
91/04/15 15:57
برنج لقمه ای برنج لقمه ای

پلو
1 ساعت و نيم
1260
خوب
91/03/12 23:35
برنج مخلوط با سبزیجات برنج مخلوط با سبزیجات

پلو
1083
خوب
91/04/07 14:32
پلو آلو و اسفناج پلو آلو و اسفناج

پلو
709
قابل خوردن
91/04/18 15:38
پلو اروپایی پلو اروپایی

پلو
1120
خوب
91/04/04 00:28
پلو افغانی پلو افغانی

پلو
45 دقيقه
1114
خوب
91/03/08 21:34
پلو با پیازچه و مرغ پلو با پیازچه و مرغ

پلو
30 دقيقه
1600
خيلي خوب
91/03/08 10:42
پلو با قارچ ایتالیا پلو با قارچ ایتالیا

پلو
986
خوب
91/04/04 00:09
پلو بادمجان پلو بادمجان

پلو
1097
خوب
91/06/19 12:39
پلو بحرینی پلو بحرینی

پلو
1 ساعت
1070
خوب
91/03/11 13:01
پلو چینی پلو چینی

پلو
784
بد
91/04/04 00:47
پلو سبزیجات با لوبیا قرمز پلو سبزیجات با لوبیا قرمز

پلو
809
خوب
91/06/01 19:41
پلو سبزیجات معطر آسیایی پلو سبزیجات معطر آسیایی

پلو
625
قابل خوردن
91/03/23 23:53
پلو سماق با کوفته قلقلی پلو سماق با کوفته قلقلی

پلو
843
خوب
91/03/24 00:07
پلو قارچ با ریحان پلو قارچ با ریحان

پلو
690
خوب
91/04/18 16:18
پلو قارچ با کوفته قلقلی پلو قارچ با کوفته قلقلی

پلو
970
خوب
91/04/08 00:00
پلو قهوه ای با سبزیجات پلو قهوه ای با سبزیجات

پلو
768
خوب
91/03/21 18:25
پلو گوشت هندی پلو گوشت هندی

پلو
1 ساعت و نيم
662
خوب
91/03/11 13:56
پلو لوبیا چشم بلبلی پلو لوبیا چشم بلبلی

پلو
825
قابل خوردن
91/05/24 01:37
پلو مخلوط پلو مخلوط

پلو
2497
خيلي خوب
91/04/09 18:41
پلو مقلوبه (غذای عربی) پلو مقلوبه (غذای عربی)

پلو
4032
خوب
91/03/18 23:33
پلو مکزیکی پلو مکزیکی

پلو
6518
خوب
91/03/18 23:54
پلو مکزیکی مخلوط پلو مکزیکی مخلوط

پلو
1655
خوب
91/03/20 01:33
پلو کلم قمری پلو کلم قمری

پلو
1004
قابل خوردن
91/05/24 00:51
پلوشوید لوبیا با گوشت قیمه پلوشوید لوبیا با گوشت قیمه

پلو
1042
خوب
91/04/05 01:32
پلوی اگه پلوی اگه

پلو
615
خوب
91/04/06 12:03
پلوی جوانه ماش پلوی جوانه ماش

پلو
588
خوب
91/05/24 00:43
پلوی سه رنگ پلوی سه رنگ

پلو
1003
قابل خوردن
91/03/15 20:12
پلوی علی پاشا پلوی علی پاشا

پلو
751
خوب
91/04/06 16:13
پلوی لوبیا قرمز پلوی لوبیا قرمز

پلو
771
قابل خوردن
91/03/17 22:26
پلوی کدو حلوایی پلوی کدو حلوایی

پلو
611
خيلي خوب
91/05/24 01:09
پودینگ برنج در مایکروفر پودینگ برنج در مایکروفر

پلو
490
خوب
91/05/19 00:19
پودینگ هویج و برنج پودینگ هویج و برنج

پلو
45 دقيقه
576
بد
91/04/15 18:44
تِمَن مُخَلطِّ ( مرغ مخلوط ) تِمَن مُخَلطِّ ( مرغ مخلوط )

پلو
720
قابل خوردن
91/03/24 00:24
ته چین اسفناج ته چین اسفناج

پلو
833
قابل خوردن
91/03/19 00:06
ته چین انار ته چین انار

پلو
537
قابل خوردن
91/10/29 21:37
ته چین تن ماهی ته چین تن ماهی

پلو
1 ساعت و نيم
1389
قابل خوردن
91/03/17 07:30
ته چین زیتون ته چین زیتون

پلو
563
بد
91/04/18 15:15
ته چین شوید باقلا با مرغ ته چین شوید باقلا با مرغ

پلو
749
خوب
91/10/29 21:46
ته چین قارچ ومرغ ته چین قارچ ومرغ

پلو
45 دقيقه
1189
خيلي خوب
91/03/11 13:08
ته چین گوشت و بادمجان ته چین گوشت و بادمجان

پلو
3632
خوب
91/05/10 01:38
ته چین گوشت و سبزیجات ته چین گوشت و سبزیجات

پلو
810
خوب
91/04/10 12:52
ته چین مجلسی ته چین مجلسی

پلو
3178
خوب
91/06/18 16:21
ته چین مرغ ته چین مرغ

پلو
2508
خوب
91/03/09 15:19
ته چین مرغ ته چین مرغ

پلو
3270
خوب
91/03/17 22:57
ته چین مرغ و اسفناج ته چین مرغ و اسفناج

پلو
642
خوب
91/10/29 21:52
ته چین مرغ و بادمجان شیرازی ته چین مرغ و بادمجان شیرازی

پلو
8537
خوب
91/06/18 16:13
ته چین میگو ته چین میگو

پلو
624
خيلي خوب
91/10/30 16:50
ته دیگ بال مرغ دودی ته دیگ بال مرغ دودی

پلو
1398
خوب
91/03/24 00:29
ته دیگ ته چین ته دیگ ته چین

پلو
1656
خوب
91/04/04 15:52
ته دیگ چوب شور ته دیگ چوب شور

پلو
659
خوب
91/11/28 17:09
ته دیگ رولتی ته دیگ رولتی

پلو
13838
خوب
91/03/24 00:32
چلو به طریقه ایتالیائی فلورانس چلو به طریقه ایتالیائی فلورانس

پلو
668
خوب
91/04/04 00:18
چلو گوشت چلو گوشت

پلو
1603
خوب
91/03/22 18:57
چلوکباب ترخونی چلوکباب ترخونی

پلو
40 دقيقه
788
خيلي خوب
91/04/11 01:09
خلال پلو دامغانی خلال پلو دامغانی

پلو
590
خوب
91/03/15 18:56
خوراک قارچ با برنج وحشی خوراک قارچ با برنج وحشی

پلو
458
خوب
91/04/15 16:53
دم پختک دم پختک

پلو
1294
قابل خوردن
91/04/07 13:13
دمپخت میگو دمپخت میگو

پلو
968
قابل خوردن
91/03/13 18:13
دمپختک دمپختک

پلو
262
خيلي خوب
91/12/01 11:30
دمی بادمجان و گوشت دمی بادمجان و گوشت

پلو
472
بد
91/10/30 16:38
دمی باقلا دمی باقلا

پلو
671
خيلي خوب
91/10/11 10:45
دمی برنج و سبزیجات دمی برنج و سبزیجات

پلو
1 ساعت
836
خوب
91/05/24 00:29
دمی لوبیا چشم بلبلی دمی لوبیا چشم بلبلی

پلو
1606
خوب
91/03/12 18:30
دمی لوبیا چیتی دمی لوبیا چیتی

پلو
1178
خوب
91/06/18 16:05
دمی نخود فرنگی و هویج دمی نخود فرنگی و هویج

پلو
654
خوب
91/06/03 13:03
رشته پلو رشته پلو

پلو
716
خوب
91/04/10 17:15
رشته پلو رشته پلو

پلو
941
خيلي خوب
91/04/06 22:29
رشته پلو با گوشت چرخ کرده رشته پلو با گوشت چرخ کرده

پلو
1 ساعت
2000
خوب
91/04/17 14:44
زرشک پلو با مرغ زرشک پلو با مرغ

پلو
1202
خوب
91/09/12 19:20
ساطری پلو ساطری پلو

پلو
702
خوب
91/04/18 15:31
ساطری پلو{خراسان} ساطری پلو{خراسان}

پلو
40 دقيقه
912
خوب
91/03/13 10:07
سبزی پلو سبزی پلو

پلو
1240
خوب
91/03/17 22:19
شوید پلو با مرغ شوید پلو با مرغ

پلو
1361
خوب
91/04/13 00:20
شیرین پلو شیرین پلو

پلو
1126
خيلي خوب
91/04/18 16:01
شیرین پلو شیرین پلو

پلو
1008
خوب
91/03/17 22:52
عدس پلو عدس پلو

پلو
1071
خوب
91/03/17 22:48
عدس پلو با هویج و سیب زمینی عدس پلو با هویج و سیب زمینی

پلو
1196
خوب
91/03/24 00:19
عدس پلو با کوفته ریزه عدس پلو با کوفته ریزه

پلو
45 دقيقه
926
خوب
91/03/22 05:57
عدس پلو مخصوص عدس پلو مخصوص

پلو
1133
خوب
91/04/09 17:59
عدس پلو و بادمجان عدس پلو و بادمجان

پلو
715
خوب
91/04/14 22:47
فلفل پلو با مرغ فلفل پلو با مرغ

پلو
636
خوب
91/04/06 23:48
فلفل پلوی هندی فلفل پلوی هندی

پلو
1 ساعت و نيم
765
خوب
91/03/08 09:59
قارچ پلو قارچ پلو

پلو
888
خوب
91/04/04 15:59
قیمه پلو قیمه پلو

پلو
1102
خيلي خوب
91/03/13 17:37
لبو پلو لبو پلو

پلو
1000
خوب
91/05/24 04:44
لپه پلو لپه پلو

پلو
1425
خوب
91/04/16 21:57
لوبیا پلو لوبیا پلو

پلو
720
خوب
91/04/07 13:55
لوبیا پلو لوبیا پلو

پلو
1579
خيلي خوب
91/03/17 22:22
لوبیا پلو با سبزی لوبیا پلو با سبزی

پلو
946
خوب
91/05/09 19:19
لوبیا پلو با سویا لوبیا پلو با سویا

پلو
936
قابل خوردن
91/11/22 17:33
لوبیا پلو با فیله مرغ لوبیا پلو با فیله مرغ

پلو
745
خوب
91/04/07 14:28
ماش پلو با کدو حلوایی ماش پلو با کدو حلوایی

پلو
1316
خوب
91/04/14 17:06
ماهی تن و سیب زمینی با شوید پلو ماهی تن و سیب زمینی با شوید پلو

پلو
672
خوب
91/03/24 00:00
مرصع پلو مرصع پلو

پلو
905
قابل خوردن
91/03/20 12:23
مرغ ته قابلمه مرغ ته قابلمه

پلو
1438
خوب
91/03/21 15:43
مرغ زعفرانی بارشته پلو مرغ زعفرانی بارشته پلو

پلو
1 ساعت
729
خوب
91/03/12 14:36
مکش (غذای سنتی ایرانی) مکش (غذای سنتی ایرانی)

پلو
1163
خيلي خوب
91/05/17 13:42
میگو پلو میگو پلو

پلو
676
قابل خوردن
91/03/19 00:14
میگو پلو ( اسپانیا ) میگو پلو ( اسپانیا )

پلو
1078
خيلي خوب
91/04/04 00:32
میگو پلو با نخود فرنگی میگو پلو با نخود فرنگی

پلو
551
خيلي خوب
91/03/12 17:16
نخود پلو با کشمش پلویی نخود پلو با کشمش پلویی

پلو
605
خوب
91/03/22 06:59
نخود فرنگی پلو نخود فرنگی پلو

پلو
667
خوب
91/05/24 01:28
هویج پلو هویج پلو

پلو
1135
خيلي خوب
91/07/08 13:39
هویج پلو هویج پلو

پلو
1131
خوب
91/03/23 16:44
هویج پلو با تن ماهی هویج پلو با تن ماهی

پلو
386
قابل خوردن
91/12/12 09:48
هویج پلو با مرغ هویج پلو با مرغ

پلو
1180
خيلي خوب
91/04/07 00:34
هویج پلو با کوفته قلقلی هویج پلو با کوفته قلقلی

پلو
1 ساعت
901
خوب
91/03/16 08:49
هویج پلو شیرازی هویج پلو شیرازی

پلو
605
خوب
91/12/12 13:47
والک پلو والک پلو

پلو
885
خوب
91/03/13 18:19
کاری پلو کاری پلو

پلو
1033
خيلي خوب
91/04/04 00:24
کته قالبی و کباب تابه ای کته قالبی و کباب تابه ای

پلو
959
خوب
91/10/09 14:28
کدوحلوایی پلو کدوحلوایی پلو

پلو
699
خوب
91/04/07 11:17
کشمش پلوی سمنانی کشمش پلوی سمنانی

پلو
841
خيلي خوب
91/03/18 22:57
کلم پلو کلم پلو

پلو
1968
خوب
91/05/01 14:40
کلم پلو با ماهی کلم پلو با ماهی

پلو
619
خوب
91/04/10 17:27
کلم پلو به طریقه آمریکائی کلم پلو به طریقه آمریکائی

پلو
624
بد
91/04/04 00:15
کلم پلو شیرازی کلم پلو شیرازی

پلو
1 ساعت
1537
خوب
91/03/13 09:54
کیک پلو و تن ماهی کیک پلو و تن ماهی

پلو
940
قابل خوردن
91/04/04 15:41