پلو

آجیل پلو آجیل پلو

پلو
767
خيلي خوب
91/04/13 13:46
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
615
خوب
91/04/14 16:27
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
951
خوب
91/03/11 19:43
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
1064
خيلي خوب
91/03/16 01:57
آلبالو پلو آلبالو پلو

پلو
1094
خيلي خوب
91/03/17 22:40
ادویه پلو ادویه پلو

پلو
1349
خوب
91/06/18 15:54
ادویه پلو با ماهیچه ادویه پلو با ماهیچه

پلو
1357
قابل خوردن
91/03/24 00:13
ارمنی پلو با بال مرغ ارمنی پلو با بال مرغ

پلو
45 دقيقه
1629
خوب
91/03/10 22:54
استامبولی با مرغ استامبولی با مرغ

پلو
1107
خيلي خوب
91/04/16 23:26
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1546
خوب
91/04/07 13:46
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1271
خوب
91/03/11 19:49
استانبولی پلو استانبولی پلو

پلو
1684
خوب
91/03/17 22:44
استانبولی پلو قالبی استانبولی پلو قالبی

پلو
2384
خوب
91/03/05 22:17
استانبولی گیاهی استانبولی گیاهی

پلو
763
خوب
91/05/10 01:14
اسفناج پلو اسفناج پلو

پلو
953
خيلي خوب
91/03/24 10:42
اسفناج پلو هندی اسفناج پلو هندی

پلو
880
خوب
91/04/07 16:49
انار پلو مخصوص شب یلدا انار پلو مخصوص شب یلدا

پلو
40 دقيقه
846
خوب
91/03/16 14:09
انواع ته دیگ انواع ته دیگ

پلو
2255
خوب
91/04/10 11:37
بادمجان پلو بادمجان پلو

پلو
1386
خوب
91/04/07 23:27
بادنحان پلو بادنحان پلو

پلو
45 دقيقه
865
خوب
91/03/08 08:29
باقالی پلو با ماهیچه باقالی پلو با ماهیچه

پلو
1 ساعت و نيم
1168
خوب
91/03/08 08:18
باقالی پلو با ماهیچه باقالی پلو با ماهیچه

پلو
974
خوب
91/04/18 16:37
باقلا پلو باقلا پلو

پلو
1072
خيلي خوب
91/03/11 19:53
باقلاپلوپاکستانی و هندی باقلاپلوپاکستانی و هندی

پلو
1 ساعت
641
خوب
91/03/07 07:48
برنج با سس گشنیز و لیمو برنج با سس گشنیز و لیمو

پلو
549
قابل خوردن
91/03/18 16:37
برنج با هل و دارچین برنج با هل و دارچین

پلو
597
خوب
91/04/07 14:02
برنج سرخ کرده (غذای چینی) برنج سرخ کرده (غذای چینی)

پلو
809
خوب
91/04/04 00:42
برنج قرمز برنج قرمز

پلو
1056
قابل خوردن
91/04/15 15:57
برنج لقمه ای برنج لقمه ای

پلو
1 ساعت و نيم
1216
خوب
91/03/12 23:35
برنج مخلوط با سبزیجات برنج مخلوط با سبزیجات

پلو
1040
خوب
91/04/07 14:32
پلو آلو و اسفناج پلو آلو و اسفناج

پلو
684
قابل خوردن
91/04/18 15:38
پلو اروپایی پلو اروپایی

پلو
1094
خوب
91/04/04 00:28
پلو افغانی پلو افغانی

پلو
45 دقيقه
1080
خوب
91/03/08 21:34
پلو با پیازچه و مرغ پلو با پیازچه و مرغ

پلو
30 دقيقه
1515
خيلي خوب
91/03/08 10:42
پلو با قارچ ایتالیا پلو با قارچ ایتالیا

پلو
958
خوب
91/04/04 00:09
پلو بادمجان پلو بادمجان

پلو
1071
خوب
91/06/19 12:39
پلو بحرینی پلو بحرینی

پلو
1 ساعت
1046
خوب
91/03/11 13:01
پلو چینی پلو چینی

پلو
763
بد
91/04/04 00:47
پلو سبزیجات با لوبیا قرمز پلو سبزیجات با لوبیا قرمز

پلو
788
خوب
91/06/01 19:41
پلو سبزیجات معطر آسیایی پلو سبزیجات معطر آسیایی

پلو
601
قابل خوردن
91/03/23 23:53
پلو سماق با کوفته قلقلی پلو سماق با کوفته قلقلی

پلو
782
خوب
91/03/24 00:07
پلو قارچ با ریحان پلو قارچ با ریحان

پلو
667
خوب
91/04/18 16:18
پلو قارچ با کوفته قلقلی پلو قارچ با کوفته قلقلی

پلو
949
خوب
91/04/08 00:00
پلو قهوه ای با سبزیجات پلو قهوه ای با سبزیجات

پلو
745
خوب
91/03/21 18:25
پلو گوشت هندی پلو گوشت هندی

پلو
1 ساعت و نيم
643
خوب
91/03/11 13:56
پلو لوبیا چشم بلبلی پلو لوبیا چشم بلبلی

پلو
794
قابل خوردن
91/05/24 01:37
پلو مخلوط پلو مخلوط

پلو
2431
خيلي خوب
91/04/09 18:41
پلو مقلوبه (غذای عربی) پلو مقلوبه (غذای عربی)

پلو
3799
خوب
91/03/18 23:33
پلو مکزیکی پلو مکزیکی

پلو
5986
خوب
91/03/18 23:54
پلو مکزیکی مخلوط پلو مکزیکی مخلوط

پلو
1609
خوب
91/03/20 01:33
پلو کلم قمری پلو کلم قمری

پلو
979
قابل خوردن
91/05/24 00:51
پلوشوید لوبیا با گوشت قیمه پلوشوید لوبیا با گوشت قیمه

پلو
1013
خوب
91/04/05 01:32
پلوی اگه پلوی اگه

پلو
596
خوب
91/04/06 12:03
پلوی جوانه ماش پلوی جوانه ماش

پلو
570
خوب
91/05/24 00:43
پلوی سه رنگ پلوی سه رنگ

پلو
979
قابل خوردن
91/03/15 20:12
پلوی علی پاشا پلوی علی پاشا

پلو
721
خوب
91/04/06 16:13
پلوی لوبیا قرمز پلوی لوبیا قرمز

پلو
748
قابل خوردن
91/03/17 22:26
پلوی کدو حلوایی پلوی کدو حلوایی

پلو
597
خيلي خوب
91/05/24 01:09
پودینگ برنج در مایکروفر پودینگ برنج در مایکروفر

پلو
474
خوب
91/05/19 00:19
پودینگ هویج و برنج پودینگ هویج و برنج

پلو
45 دقيقه
561
بد
91/04/15 18:44
تِمَن مُخَلطِّ ( مرغ مخلوط ) تِمَن مُخَلطِّ ( مرغ مخلوط )

پلو
700
قابل خوردن
91/03/24 00:24
ته چین اسفناج ته چین اسفناج

پلو
812
قابل خوردن
91/03/19 00:06
ته چین انار ته چین انار

پلو
523
قابل خوردن
91/10/29 21:37
ته چین تن ماهی ته چین تن ماهی

پلو
1 ساعت و نيم
1333
قابل خوردن
91/03/17 07:30
ته چین زیتون ته چین زیتون

پلو
549
بد
91/04/18 15:15
ته چین شوید باقلا با مرغ ته چین شوید باقلا با مرغ

پلو
718
خوب
91/10/29 21:46
ته چین قارچ ومرغ ته چین قارچ ومرغ

پلو
45 دقيقه
1149
خيلي خوب
91/03/11 13:08
ته چین گوشت و بادمجان ته چین گوشت و بادمجان

پلو
3465
خوب
91/05/10 01:38
ته چین گوشت و سبزیجات ته چین گوشت و سبزیجات

پلو
789
خوب
91/04/10 12:52
ته چین مجلسی ته چین مجلسی

پلو
3046
خوب
91/06/18 16:21
ته چین مرغ ته چین مرغ

پلو
2421
خوب
91/03/09 15:19
ته چین مرغ ته چین مرغ

پلو
3068
خوب
91/03/17 22:57
ته چین مرغ و اسفناج ته چین مرغ و اسفناج

پلو
620
خوب
91/10/29 21:52
ته چین مرغ و بادمجان شیرازی ته چین مرغ و بادمجان شیرازی

پلو
8225
خوب
91/06/18 16:13
ته چین میگو ته چین میگو

پلو
597
خيلي خوب
91/10/30 16:50
ته دیگ بال مرغ دودی ته دیگ بال مرغ دودی

پلو
1378
خوب
91/03/24 00:29
ته دیگ ته چین ته دیگ ته چین

پلو
1462
خوب
91/04/04 15:52
ته دیگ چوب شور ته دیگ چوب شور

پلو
639
خوب
91/11/28 17:09
ته دیگ رولتی ته دیگ رولتی

پلو
13484
خوب
91/03/24 00:32
چلو به طریقه ایتالیائی فلورانس چلو به طریقه ایتالیائی فلورانس

پلو
650
خوب
91/04/04 00:18
چلو گوشت چلو گوشت

پلو
1563
خوب
91/03/22 18:57
چلوکباب ترخونی چلوکباب ترخونی

پلو
40 دقيقه
769
خيلي خوب
91/04/11 01:09
خلال پلو دامغانی خلال پلو دامغانی

پلو
572
خوب
91/03/15 18:56
خوراک قارچ با برنج وحشی خوراک قارچ با برنج وحشی

پلو
446
خوب
91/04/15 16:53
دم پختک دم پختک

پلو
1255
قابل خوردن
91/04/07 13:13
دمپخت میگو دمپخت میگو

پلو
936
قابل خوردن
91/03/13 18:13
دمپختک دمپختک

پلو
225
خيلي خوب
91/12/01 11:30
دمی بادمجان و گوشت دمی بادمجان و گوشت

پلو
460
بد
91/10/30 16:38
دمی باقلا دمی باقلا

پلو
650
خيلي خوب
91/10/11 10:45
دمی برنج و سبزیجات دمی برنج و سبزیجات

پلو
1 ساعت
814
خوب
91/05/24 00:29
دمی لوبیا چشم بلبلی دمی لوبیا چشم بلبلی

پلو
1488
خوب
91/03/12 18:30
دمی لوبیا چیتی دمی لوبیا چیتی

پلو
1147
خوب
91/06/18 16:05
دمی نخود فرنگی و هویج دمی نخود فرنگی و هویج

پلو
637
خوب
91/06/03 13:03
رشته پلو رشته پلو

پلو
695
خوب
91/04/10 17:15
رشته پلو رشته پلو

پلو
916
خيلي خوب
91/04/06 22:29
رشته پلو با گوشت چرخ کرده رشته پلو با گوشت چرخ کرده

پلو
1 ساعت
1948
خوب
91/04/17 14:44
زرشک پلو با مرغ زرشک پلو با مرغ

پلو
1168
خوب
91/09/12 19:20
ساطری پلو ساطری پلو

پلو
682
خوب
91/04/18 15:31
ساطری پلو{خراسان} ساطری پلو{خراسان}

پلو
40 دقيقه
886
خوب
91/03/13 10:07
سبزی پلو سبزی پلو

پلو
1215
خوب
91/03/17 22:19
شوید پلو با مرغ شوید پلو با مرغ

پلو
1312
خوب
91/04/13 00:20
شیرین پلو شیرین پلو

پلو
1101
خيلي خوب
91/04/18 16:01
شیرین پلو شیرین پلو

پلو
986
خوب
91/03/17 22:52
عدس پلو عدس پلو

پلو
1041
خوب
91/03/17 22:48
عدس پلو با هویج و سیب زمینی عدس پلو با هویج و سیب زمینی

پلو
1151
خوب
91/03/24 00:19
عدس پلو با کوفته ریزه عدس پلو با کوفته ریزه

پلو
45 دقيقه
905
خوب
91/03/22 05:57
عدس پلو مخصوص عدس پلو مخصوص

پلو
1104
خوب
91/04/09 17:59
عدس پلو و بادمجان عدس پلو و بادمجان

پلو
685
خوب
91/04/14 22:47
فلفل پلو با مرغ فلفل پلو با مرغ

پلو
617
خوب
91/04/06 23:48
فلفل پلوی هندی فلفل پلوی هندی

پلو
1 ساعت و نيم
745
خوب
91/03/08 09:59
قارچ پلو قارچ پلو

پلو
863
خوب
91/04/04 15:59
قیمه پلو قیمه پلو

پلو
1063
خيلي خوب
91/03/13 17:37
لبو پلو لبو پلو

پلو
987
خوب
91/05/24 04:44
لپه پلو لپه پلو

پلو
1369
خوب
91/04/16 21:57
لوبیا پلو لوبیا پلو

پلو
697
خوب
91/04/07 13:55
لوبیا پلو لوبیا پلو

پلو
1544
خيلي خوب
91/03/17 22:22
لوبیا پلو با سبزی لوبیا پلو با سبزی

پلو
909
خوب
91/05/09 19:19
لوبیا پلو با سویا لوبیا پلو با سویا

پلو
863
قابل خوردن
91/11/22 17:33
لوبیا پلو با فیله مرغ لوبیا پلو با فیله مرغ

پلو
724
خوب
91/04/07 14:28
ماش پلو با کدو حلوایی ماش پلو با کدو حلوایی

پلو
1273
خوب
91/04/14 17:06
ماهی تن و سیب زمینی با شوید پلو ماهی تن و سیب زمینی با شوید پلو

پلو
655
خوب
91/03/24 00:00
مرصع پلو مرصع پلو

پلو
875
قابل خوردن
91/03/20 12:23
مرغ ته قابلمه مرغ ته قابلمه

پلو
1373
خوب
91/03/21 15:43
مرغ زعفرانی بارشته پلو مرغ زعفرانی بارشته پلو

پلو
1 ساعت
710
خوب
91/03/12 14:36
مکش (غذای سنتی ایرانی) مکش (غذای سنتی ایرانی)

پلو
1116
خيلي خوب
91/05/17 13:42
میگو پلو میگو پلو

پلو
656
قابل خوردن
91/03/19 00:14
میگو پلو ( اسپانیا ) میگو پلو ( اسپانیا )

پلو
1060
خيلي خوب
91/04/04 00:32
میگو پلو با نخود فرنگی میگو پلو با نخود فرنگی

پلو
532
خوب
91/03/12 17:16
نخود پلو با کشمش پلویی نخود پلو با کشمش پلویی

پلو
589
خوب
91/03/22 06:59
نخود فرنگی پلو نخود فرنگی پلو

پلو
644
خوب
91/05/24 01:28
هویج پلو هویج پلو

پلو
1110
خيلي خوب
91/07/08 13:39
هویج پلو هویج پلو

پلو
1102
خوب
91/03/23 16:44
هویج پلو با تن ماهی هویج پلو با تن ماهی

پلو
368
قابل خوردن
91/12/12 09:48
هویج پلو با مرغ هویج پلو با مرغ

پلو
1138
خيلي خوب
91/04/07 00:34
هویج پلو با کوفته قلقلی هویج پلو با کوفته قلقلی

پلو
1 ساعت
879
خوب
91/03/16 08:49
هویج پلو شیرازی هویج پلو شیرازی

پلو
584
خوب
91/12/12 13:47
والک پلو والک پلو

پلو
857
خوب
91/03/13 18:19
کاری پلو کاری پلو

پلو
1007
خيلي خوب
91/04/04 00:24
کته قالبی و کباب تابه ای کته قالبی و کباب تابه ای

پلو
904
خوب
91/10/09 14:28
کدوحلوایی پلو کدوحلوایی پلو

پلو
678
خوب
91/04/07 11:17
کشمش پلوی سمنانی کشمش پلوی سمنانی

پلو
814
خيلي خوب
91/03/18 22:57
کلم پلو کلم پلو

پلو
1946
خوب
91/05/01 14:40
کلم پلو با ماهی کلم پلو با ماهی

پلو
599
خوب
91/04/10 17:27
کلم پلو به طریقه آمریکائی کلم پلو به طریقه آمریکائی

پلو
608
بد
91/04/04 00:15
کلم پلو شیرازی کلم پلو شیرازی

پلو
1 ساعت
1500
خوب
91/03/13 09:54
کیک پلو و تن ماهی کیک پلو و تن ماهی

پلو
916
قابل خوردن
91/04/04 15:41