کباب

استیک استیک

کباب
2610
خيلي خوب
91/03/18 18:41
استیک با آووکادو استیک با آووکادو

کباب
1177
خيلي خوب
91/03/18 18:59
استیک با سس فلفل تند استیک با سس فلفل تند

کباب
1440
خيلي خوب
91/04/05 16:02
استیک با سس قارچ استیک با سس قارچ

کباب
1681
قابل خوردن
91/04/10 17:45
استیک با سس قارچ استیک با سس قارچ

کباب
1925
خيلي خوب
91/03/18 17:46
استیک با نعنا و لیمو استیک با نعنا و لیمو

کباب
1233
خوب
91/05/24 16:04
استیک دسته دار استیک دسته دار

کباب
1003
قابل خوردن
91/04/08 12:53
استیک شتر مرغ استیک شتر مرغ

کباب
911
خوب
91/12/14 10:23
استیک فلفلی استیک فلفلی

کباب
1201
خوب
91/05/24 14:02
استیک ماهی با سس لیمو و شوید استیک ماهی با سس لیمو و شوید

کباب
2982
قابل خوردن
91/03/18 18:53
استیک مرغ با پوره فلفل دلمه استیک مرغ با پوره فلفل دلمه

کباب
10 دقيقه
1202
قابل خوردن
91/03/08 10:24
استیک مرغ با سس انار استیک مرغ با سس انار

کباب
15 دقيقه
2573
خيلي خوب
91/03/17 07:21
استیک معطر استیک معطر

کباب
1180
خوب
91/03/17 01:03
بال سوخاری بال سوخاری

کباب
2633
خوب
91/05/01 14:29
بال مرغ کبابی بال مرغ کبابی

کباب
1633
خوب
91/05/01 14:47
بال کبابی بال کبابی

کباب
1120
خيلي خوب
91/12/14 10:18
بامیه و گوجه فرنگی کبابی بامیه و گوجه فرنگی کبابی

کباب
1076
بد
91/05/13 02:40
برگر گوشت وکالباس برگر گوشت وکالباس

کباب
1280
خوب
91/04/09 19:58
بلدر چین کبابی بلدر چین کبابی

کباب
30 دقيقه
1687
خوب
91/03/08 21:26
پیکلت مرغ پیکلت مرغ

کباب
2462
خوب
91/04/06 22:58
تاس کباب سماق تاس کباب سماق

کباب
1669
خيلي خوب
91/03/23 23:34
جوجه گریل شده جوجه گریل شده

کباب
5 دقيقه
1384
قابل خوردن
91/03/08 09:34
جوجه کباب جوجه کباب

کباب
1973
خوب
91/03/09 14:04
جوجه کباب جوجه کباب

کباب
2235
خيلي خوب
91/03/22 19:45
جوجه کباب آشوکا جوجه کباب آشوکا

کباب
1473
خوب
91/04/08 01:46
جوجه کباب با طعم مرکبات جوجه کباب با طعم مرکبات

کباب
1040
خوب
91/12/11 13:18
جوجه کباب تابه ای جوجه کباب تابه ای

کباب
30 دقيقه
1913
خيلي خوب
91/04/16 23:42
جوجه کباب تابه ای جوجه کباب تابه ای

کباب
30 دقيقه
1927
خوب
91/03/12 11:23
جوجه کباب تابه ایی جوجه کباب تابه ایی

کباب
1597
خيلي خوب
91/03/22 19:01
جوجه کباب تنوری هندی جوجه کباب تنوری هندی

کباب
15 دقيقه
1902
خوب
91/03/08 21:04
جوجه کباب درسته در فر جوجه کباب درسته در فر

کباب
1741
خيلي خوب
91/04/05 19:34
جوجه کباب دو رنگ جوجه کباب دو رنگ

کباب
1795
قابل خوردن
91/04/18 19:29
جوجه کباب عربی جوجه کباب عربی

کباب
1831
خوب
91/03/13 20:13
چلو کوبیده مرغ چلو کوبیده مرغ

کباب
1747
خيلي خوب
91/05/25 02:44
دنده کباب دنده کباب

کباب
1302
خوب
91/05/01 13:02
سینه مرغ سوخاری سینه مرغ سوخاری

کباب
30 دقيقه
1593
خيلي خوب
91/12/12 10:32
شنیسل گوشت شنیسل گوشت

کباب
1449
خيلي خوب
91/04/16 23:02
شیشلیگ مخصوص شیشلیگ مخصوص

کباب
1992
خوب
91/05/01 14:34
گشنیز کباب بانان سنگک گشنیز کباب بانان سنگک

کباب
1126
قابل خوردن
91/03/16 06:45
گوجه کبابی با طعم ریحان گوجه کبابی با طعم ریحان

کباب
1068
بد
91/04/15 16:46
لوله کبابی لوله کبابی

کباب
1827
خيلي خوب
91/04/12 00:00
مرغ بریان مرغ بریان

کباب
1455
خوب
91/12/12 08:22
مرغ سوخاری مرغ سوخاری

کباب
2419
خيلي خوب
91/03/14 19:16
کباب با قارچ و فلفل کباب با قارچ و فلفل

کباب
1055
خوب
91/05/13 02:32
کباب برگ کباب برگ

کباب
2033
خيلي خوب
91/04/08 12:46
کباب بره فرانسوی کباب بره فرانسوی

کباب
1 ساعت
1475
خيلي خوب
91/03/13 11:32
کباب بلدرچین کباب بلدرچین

کباب
1266
خيلي خوب
91/04/05 19:30
کباب تابه ای کباب تابه ای

کباب
2362
خوب
91/04/07 23:35
کباب تابه‌ای با جعفری و آویشن کباب تابه‌ای با جعفری و آویشن

کباب
1751
قابل خوردن
91/04/11 00:48
کباب ترخون کباب ترخون

کباب
1137
خوب
91/05/13 02:46
کباب ترش کباب ترش

کباب
1367
خيلي خوب
91/03/23 23:21
کباب ترکی با مرغ کباب ترکی با مرغ

کباب
2506
خوب
91/04/08 15:29
کباب ترکی خانگی کباب ترکی خانگی

کباب
2272
خوب
91/03/21 15:53
کباب ترکی مرغ کباب ترکی مرغ

کباب
30 دقيقه
2220
خيلي خوب
91/03/08 09:11
کباب چوبی کباب چوبی

کباب
20 دقيقه
1770
خوب
91/03/08 19:57
کباب چوبی کباب چوبی

کباب
1434
قابل خوردن
91/03/09 14:00
کباب چوبی مرغ کباب چوبی مرغ

کباب
2106
خوب
91/04/05 14:28
کباب حسینی با ماهیچه کباب حسینی با ماهیچه

کباب
1368
خيلي خوب
91/04/09 18:23
کباب دو رنگ چوبی کباب دو رنگ چوبی

کباب
30 دقيقه
1774
خوب
91/03/08 07:59
کباب دیگی (کباب تابه ای ) کباب دیگی (کباب تابه ای )

کباب
2921
خوب
91/03/09 13:51
کباب رنگی کباب رنگی

کباب
1725
خوب
91/10/06 22:07
کباب سیخی کباب سیخی

کباب
1436
خيلي خوب
91/04/05 19:45
کباب فلفلی کباب فلفلی

کباب
2117
خيلي خوب
91/04/11 00:42
کباب قرقاول کباب قرقاول

کباب
2434
خوب
91/04/05 19:38
کباب قشقایی کباب قشقایی

کباب
1385
قابل خوردن
91/04/05 00:45
کباب ماهی شیر کباب ماهی شیر

کباب
1232
خوب
91/03/09 13:44
کباب مرغ با رزماری کباب مرغ با رزماری

کباب
1349
خوب
91/04/07 10:54
کباب میگو کباب میگو

کباب
1169
خيلي خوب
91/03/21 16:15
کباب نگین کباب نگین

کباب
1451
خيلي خوب
91/04/05 00:50
کباب کبک درسته کباب کبک درسته

کباب
1594
خيلي خوب
91/04/05 19:42
کباب کره ای کباب کره ای

کباب
1328
قابل خوردن
91/03/16 19:15
کباب کنجه هندی کباب کنجه هندی

کباب
1522
خيلي خوب
91/03/15 19:53
کباب کوبیده در فر کباب کوبیده در فر

کباب
1750
خوب
91/03/09 14:08
کباب کوبیده نگین‌دار کباب کوبیده نگین‌دار

کباب
4910
خوب
91/05/13 02:58
کباب کوبیده و چلو کباب کوبیده و چلو

کباب
5273
خوب
91/03/09 13:56
کباب کوبیده یونانی کباب کوبیده یونانی

کباب
1866
خيلي خوب
91/03/16 17:15
کباب‌ قارچ‌ و فلفل کباب‌ قارچ‌ و فلفل

کباب
1232
خيلي خوب
91/04/18 16:55
کته کباب کته کباب

کباب
10851
خوب
91/04/07 16:21