نوشیدنی

آب طالبی آب طالبی

نوشیدنی
2053
خيلي خوب
91/05/10 01:32
آلبالو گلاسه آلبالو گلاسه

نوشیدنی
2403
خوب
91/05/23 02:18
آیس تی لیمو آیس تی لیمو

نوشیدنی
1765
خوب
91/05/21 01:55
آیس‌ تى لیمو آیس‌ تى لیمو

نوشیدنی
1751
خيلي خوب
91/04/09 15:46
اسموتی انار اسموتی انار

نوشیدنی
5 دقيقه
2184
خوب
91/04/14 15:00
اسموتی پرتقال و توت فرنگی اسموتی پرتقال و توت فرنگی

نوشیدنی
1868
خوب
91/04/07 18:17
اسموتی چند میوه اسموتی چند میوه

نوشیدنی
2216
خيلي خوب
91/04/14 23:00
اسموتی طالبی و عرق بیدمشک اسموتی طالبی و عرق بیدمشک

نوشیدنی
1678
خوب
91/12/13 15:25
اسموتی هلو اسموتی هلو

نوشیدنی
5 دقيقه
940
خوب
92/01/12 00:22
پانچ انگور پانچ انگور

نوشیدنی
1725
خيلي خوب
91/05/23 02:39
چای آلبالو چای آلبالو

نوشیدنی
1946
خيلي خوب
91/05/20 00:48
چای ترش یا رز چینی چای ترش یا رز چینی

نوشیدنی
1729
خيلي خوب
91/05/20 00:44
چای سبز چای سبز

نوشیدنی
2805
خوب
91/05/20 00:39
چای نعنا مراکشی چای نعنا مراکشی

نوشیدنی
1869
خيلي خوب
91/05/21 01:09
چایی زنجبیلی چایی زنجبیلی

نوشیدنی
1617
خيلي خوب
91/05/28 03:00
چایی سرد با انبه و نعنا چایی سرد با انبه و نعنا

نوشیدنی
1285
91/04/07 15:25
چایی یمن چایی یمن

نوشیدنی
1479
خوب
91/04/06 02:22
خیار سکنجبین با طعم نعناع خیار سکنجبین با طعم نعناع

نوشیدنی
3036
خوب
91/04/10 23:43
دم نوش عشق دم نوش عشق

نوشیدنی
2140
خوب
91/05/21 01:48
دوغ گازدار خانگی دوغ گازدار خانگی

نوشیدنی
2423
خوب
91/05/19 02:41
شربت آبلیمو و شاه توت شربت آبلیمو و شاه توت

نوشیدنی
9437
خوب
91/05/19 00:39
شربت بادرنجبویه و بیدمشک شربت بادرنجبویه و بیدمشک

نوشیدنی
1500
قابل خوردن
91/05/23 02:11
شربت سکنجبین شربت سکنجبین

نوشیدنی
1667
خوب
91/05/10 01:50
شکلات داغ شکلات داغ

نوشیدنی
2568
خيلي خوب
91/04/05 16:30
شیر شکلات شیر شکلات

نوشیدنی
1968
خيلي خوب
91/04/18 02:39
شــیک کوکـتل شــیک کوکـتل

نوشیدنی
1627
قابل خوردن
91/04/06 16:52
فالوده چند میوه فالوده چند میوه

نوشیدنی
10 دقيقه
1651
خوب
91/05/11 17:33
فالوده هلو فالوده هلو

نوشیدنی
10 دقيقه
1605
خوب
91/05/11 17:39
فراپوچینو فراپوچینو

نوشیدنی
1988
خوب
91/05/19 02:23
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
1400
قابل خوردن
91/04/17 17:45
قهوه فرانسوی با کاکائو قهوه فرانسوی با کاکائو

نوشیدنی
1695
خيلي خوب
91/04/08 00:35
گلاسه توت فرنگی و لیمو گلاسه توت فرنگی و لیمو

نوشیدنی
1608
خيلي خوب
91/05/21 01:45
لیموناد اسطخودوس لیموناد اسطخودوس

نوشیدنی
1357
خوب
91/05/19 00:35
لیموناد نعنایی لیموناد نعنایی

نوشیدنی
1989
خيلي خوب
91/04/14 16:16
معجون معجون

نوشیدنی
2971
خيلي خوب
91/04/06 17:07
میلک شیک آناناس میلک شیک آناناس

نوشیدنی
1058
خيلي خوب
92/05/09 17:01
میلک شیک انبه میلک شیک انبه

نوشیدنی
1247
خوب
91/04/05 11:44
میلک شیک زردآلو میلک شیک زردآلو

نوشیدنی
1522
خيلي خوب
91/05/23 02:51
میلک شیک موز میلک شیک موز

نوشیدنی
2702
خيلي خوب
91/04/03 17:24
میلک شیک نوتلا میلک شیک نوتلا

نوشیدنی
2658
خيلي خوب
91/04/03 16:18
نسکافه رژیمی نسکافه رژیمی

نوشیدنی
1162
قابل خوردن
92/05/13 16:28
نسکافه کلاسیک نسکافه کلاسیک

نوشیدنی
1608
خوب
91/04/19 00:27
نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه نوشیدنی برای کودکان بالای 10 ماه

نوشیدنی
1525
خوب
91/04/13 17:46
نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل نوشیدنی بلینی خربزه بدون الکل

نوشیدنی
1401
خوب
91/05/19 01:49
نوشیدنی ترک نوشیدنی ترک

نوشیدنی
1741
خوب
91/04/17 23:44
نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل نوشیدنی توت فرنگی بدون الکل

نوشیدنی
1260
خوب
91/05/19 01:46
نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان نوشیدنی خوشمزه و ضد سرطان

نوشیدنی
2474
خوب
91/04/06 00:54
نوشیدنی سیب و اووکادو نوشیدنی سیب و اووکادو

نوشیدنی
1317
خوب
91/04/07 13:01
نوشیدنی مخلوط نوشیدنی مخلوط

نوشیدنی
1669
خيلي خوب
91/04/17 00:05
نوشیدنی مرکبات نوشیدنی مرکبات

نوشیدنی
1533
خيلي خوب
91/05/23 01:57
نوشیدنی موز و بادام هندی نوشیدنی موز و بادام هندی

نوشیدنی
1322
خيلي خوب
91/04/05 16:25
نوشیدنی کیوی و سیب نوشیدنی کیوی و سیب

نوشیدنی
1619
خوب
91/04/17 16:58
هات چاکلت فندقی هات چاکلت فندقی

نوشیدنی
1892
خوب
91/05/09 17:14
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2197
خوب
91/04/18 00:57
کاپوچینو کاپوچینو

نوشیدنی
2427
خيلي خوب
91/04/08 00:40
کافه گلاسه کافه گلاسه

نوشیدنی
2485
خوب
91/04/17 23:41
کافه گلاسه عربی کافه گلاسه عربی

نوشیدنی
1687
خيلي خوب
91/04/18 01:47
کلد استاپ کلد استاپ

نوشیدنی
1677
خوب
91/05/21 01:51
کوکتل سیب و انگور کوکتل سیب و انگور

نوشیدنی
1283
قابل خوردن
91/05/23 03:12
یخ در بهشت آلبالو یخ در بهشت آلبالو

نوشیدنی
1732
خوب
91/04/06 01:40
یخ در بهشت آلبالو با شربت به یخ در بهشت آلبالو با شربت به

نوشیدنی
1734
خوب
91/05/23 02:27
یخ دربهشت هلو یخ دربهشت هلو

نوشیدنی
1972
خيلي خوب
91/05/23 02:30